XVIII WOJEWÓDZKI KONKURSUS „NIE DAJ SZANSY AIDS”

Data publikacji: październik 2020

     

REGULAMIN XVIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU NA PLAKAT POD TYTUŁEM: „NIE DAJ SZANSY AIDS”

Przedmiotem konkursu pod tytułem „Nie daj szansy AIDS” jest samodzielne przygotowanie plakatu na temat profilaktyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową.  Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu (WSSE w Poznaniu), Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

Zadanie dla uczestników konkursu polega na wykonaniu plakatu na temat profilaktyki HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową, który:

 − wskazuje na bezpieczne zachowania chroniące przed zakażeniami,

 − zachęca do wykonania testu w kierunku HIV po każdej sytuacji ryzykownej,

− uświadamia, że wiedza jest istotnym elementem w profilaktyce zakażeń HIV i chorób przenoszonych drogą płciową,

 − uświadamia, że zakażenie HIV i zakażenie chorobami przenoszonymi drogą płciową może dotyczyć każdego człowieka.

Praca konkursowa nie może wzbudzać agresji i nietolerancji wobec osób żyjących z HIV oraz przekraczać norm społecznych – nie może zawierać treści wulgarnych, obrażających inne osoby.

Plakat należy wykonać w formie elektronicznej, w dowolnym programie graficznym w wersji czarno-białej lub kolorowej, może zawierać tekst.

 Pracę w wersji ostatecznej należy zapisać w formacie PDF co zapewni zachowanie pełnego i niezmienionego wygląd plakatu, bez względu na to z jakiego oprogramowania czy systemu korzysta autor.

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielne projekty nienaruszające praw osób trzecich (w szczególności autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich), nigdzie poprzednio niepublikowane, do których uczestnicy konkursu posiadają wyłączne i nieograniczone prawa. Ponadto, projekty zgłoszone w ramach konkursu nie mogą stanowić reklamy produktów lub ich producentów, nazw i logotypów firm oraz ich produktów.

Pracę należy przesłać do p.Joanny Sobutki do 30.10. 2020 na adres

joannalosobutka@interia.pl