KONKURS – „DZISIAJ KAŻDY MOŻE BYĆ BOHATEREM!”

Data publikacji: listopad 2020

Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie PBP w Słupcy ,pt. „Dzisiaj każdy może być bohaterem”!. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie miasta Konina oraz powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego. Organizowany jest przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie wraz z Filiami w Kole, Słupcy i Turku. Nagrody dla laureatów funduje Samorząd Województwa Wielkopolskiego .Celem konkursu jest:

  1. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na relacje społeczne w czasie pandemii COVID-19.
  2. Pokazanie jak pomagamy sobie w rodzinach, jak uczniowie mogą pomagać rówieśnikom, np. w pracy zdalnej lub seniorom itp. Może jakiś uczeń dostrzeże w nauczycielu bohatera?
  3. Jak dbamy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasach pandemii.
  4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
  5. Kształtowanie umiejętności fotograficznej.
  6. Pobudzanie wrażliwości literackiej.
  7. Wyłanianie talentów i promowanie kreatywności uczniów.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

  • samodzielne wykonanie pracy (prace zespołowe nie będą brane pod uwagę).

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych:

  • napisanie krótkiej formy literackiej (aforyzm, fraszka, złota myśl, sentencja, maksyma),
  • złożenie w terminie do 11 grudnia 2020 r. pracy konkursowej wraz z Kartą zgłoszenia oraz oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego ucznia dotyczącym zakresu praw autorskich (Załącznik nr 1).

Zgłoszenia pracy dokonuje nauczyciel/opiekun pracy ucznia.