Podsumowanie Dnia Samorządności 2021

Data publikacji: marzec 2021


W imieniu Samorządu Uczniowskiego bardzo dziękujemy za Wasz udział w „ Dniu Samorządności”.

Miło nam, że z takim zaangażowaniem podeszliście do zdjęć klasowych oraz testu o szkole. Mamy nadzieję, że Wam również się podobało. Niestety, tylko trzy klasy mogą dostać nagrody, ale nie one są przecież najważniejsze. Tutaj liczy się to, że nawet w tak trudnym czasie znaleźliśmy sposób na wspólną zabawę i tradycyjne powitanie wiosny.
Wyniki:
1 miejsce klasa 2bg- 3 dni wolne od pytania i kartkówek
2 miejsce klasa 1b- 2 dni wolne od pytania i kartkówek
3 miejsce klasa 2a- 1 dzień wolny od pytania i kartkówek