Modele biologiczne w poznawaniu praw przyrody

Data publikacji: kwiecień 2021

Badacze mózgu podkreślają, że warunkiem powstania prawidłowych reprezentacji w sieci neuronalnej jest zrozumienie omawianych pojęć, a to wymaga aktywnego operowania nimi. Oznacza to, że uczniowie muszą mieć czas na przetwarzanie podanych informacji oraz, że muszą używać ich w wielu różnych kontekstach. Samo wysłuchanie wykładu i przeczytanie tekstu w podręczniku są niewystarczające, by w sieci neuronalnej mogły zajść konieczne zmiany. Aby się rozwijać, młode mózgi potrzebują wciąż nowych wyzwań, tzn. odpowiednich zadań.

Gdy w 1953 roku Francis Crick i James Watson pracowali nad rozwiązaniem zagadki modelu DNA, w swoim laboratorium stworzyli konstrukcję z drutów i metalowych blaszek. Droga do zrozumienia struktury DNA wiodła przez operowanie pojęciami, tworzenie modeli, kolejne próby łączenia znanych już elementów i niekończące się dyskusje. Jednym z wyzwań stawianych dziś licealistom może być zatem tworzenie modeli w oparciu o wiedzę zawartą w podręcznikach czy poznaną na lekcji.

W klasie medycznej naszego liceum uczniowie zmierzyli się z zadaniem stworzenia modeli różnych typów komórek oraz organelli komórkowych. Praca odbywała się w parach lub w małych grupach projektowych. Licealiści mieli wykonać trójwymiarowy model z wykorzystaniem wybranych przez siebie materiałów oraz w dowolnej technice plastycznej. Wyniki prac są zachwycające pod względem estetycznym, ale przede wszystkim wskazują na pełne opanowanie zagadnień z cytologii. W czasie pandemii i zdalnego nauczania uczniowie mieli okazję wspólnie wykonać coś rzeczywistego i choć na chwilę odpocząć od technologii komputerowej.

Tags: , , , , , , , , ,