„Wędrówką życie jest człowieka” – Dzień Absolwenta 2021

Data publikacji: maj 2021

„Wędrówką życie jest człowieka”. Te słowa przyświecały uroczystości pożegnania tegorocznych maturzystów. Ze względu na panującą pandemię i środki ostrożności, uroczystość ta miała nieco inny charakter niż w latach ubiegłych. W sali nr 16 słupeckiego LO w dniu 30.04.2021 w trzech turach zgromadzili się uczniowie klas trzecich by odebrać świadectwa ukończenia nauki w liceum. O godz. 11:30 przybyli abiturienci z klasy 3a, następnie o 13:00 z 3b i o 14:30 z 3c. Uroczy

stości prowadzili wychowawcy poszczególnych klas, zaczynając od pani prof. Renaty Bartczak, która w kilku zdaniach podsumowała trzyletnią pracę wychowawczą i wspólnie z dyrektorem Tadeuszem Raczkowskim i wicedyrektor Urszulą Radosiewicz  wręczyła dyplomy i świadectwa uczniom z najwyższymi średnimi: Dominice Wośkowiak,  Celinie Chałas,  Aleksandrze Malewicz,  Dominice Szczepankiewicz, Aleksandrze Stawskiej, Kamilowi Feknerowi i  Wojciechowi Chwacińskiemu. Dyrekcja nagrodziła również uczniów, którzy przez okres nauki w liceum pracowali na rzecz szkoły: Dominikę Wośkowiak, Celinę Chałas, Aleksandrę Malewicz, Patrycję Roszak , Dominikę Szczepankiewicz, Aleksandrę Stawską, Kamila Feknera, Wojciecha Chwacińskiego,  Bartosza Ciesiółkę, Wojciecha Duszyńskiego, Miłosza Kaszubę, Wojciecha Przybyłę, Brunona Walickiego oraz tych, którzy reprezentowali LO  na zawodach sportowych: Celinę Chałas, Aleksandrę Malewicz, Patrycję Roszak, Dominikę Szczepankiewicz, Aleksandrę Stawską, Bartosza Ciesiółkę, Bartosza Gruszczyńskiego, Brunona

Walickiego.

Uroczystość dla klasy 3b poprowadziła pani Joanna Sobutka, która w ciepłych słowach przywołała wiele miłych wspomnień, ale też trudnych chwil, z którymi młodzież z jej klasy świetnie sobie poradziła. Klasa 3b zakończyła naukę ze średnią 4,41 stąd wiele osób zostało nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce. Wśród nich znalazły się: Małgorzata Baśkiewicz,  Wiktoria Janiak, Aleksandra Jaśkowiak, Oliwia Koszal, Weronika Pawłowska, Dominika Półrolniczak, Olga Ratajczyk, Klaudia Sieczka,  Wiktoria Tomaszewska, Julia Zastawa, Wiktoria Ziarniak. Za pracę na rzecz szkoły nagrodzono: Marię Górną, Zuzannę Smuszkiewicz, Beatę Tuczyńską, Łucję Waszak i Julię Zastawę. W gronie uczniów z „bio-chemu” znaleźli się też i tacy, którzy reprezentowali słupeckie LO na zawodach sportowych. Byli to m.in.: Patrycja Dempniak, Olga Ratajczyk,  Julia Zastawa, Maciej Urbaniak i Stefan Sikorski.

Klasę 3c pożegnał prof. Henryk Szurek, który przez ostatni rok pełnił funkcję wychowawcy „humana”. Również w tej klasie znalazły się osoby kończące naukę w liceum ze świadectwem z paskiem, a wśród nich: Wiktoria Janus i Oliwia Szwacińska. Za prace na rzecz szkoły nagrodzono: Roksanę Chojnacką, Wiktorię Janus, Klaudię Kaczmarek, Maję Klajewską, Fryderykę Kosmowską, Michalinę Szustakiewicz, Marię Szymczak i Szymona Pliszkę, natomiast za osiągnięcia sportowe: Martę Czajkowską, Weronikę Mazurek i Aleksandrę Widerowską.

Z powodu pandemii, grono zaproszonych na uroczystość gości zostało ograniczone. Jednak nie zabrakło serdecznych życzeń i miłych słów ze strony Starosty Słupeckiego – Jacka Bartkowiaka, Przewodniczącego Rady Rodziców – Andrzeja Przybyły oraz Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego – Patryka Mikołajczyka. Wszyscy trzej nagrali wcześniej krótkie wystąpienia, które zostały zaprezentowane młodzieży podczas spotkania. Również każda klasa wytypowała jednego spośród uczniów, który w imieniu danego oddziału podziękował dyrekcji, wychowawcy i nauczycielom, za trud nauczania i przygotowania do dorosłego życia. W imieniu klasy 3a uczyniła to Dominika Wośkowiak, z klasy 3b – Julka Zastawa natomiast z 3c Marta Czajkowska, po której przemówieniu wystąpiła z krótką częścią artystyczną Roksana Chojnacka. Po tych miłych słowach nastąpiło wręczenie kwiatów i wspólne pamiątkowe zdjęcie klasowe. Mamy nadzieję, że te miłe chwile zapadną na długo w pamięci abiturientów. Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy przysłowiowego „połamania piór” na egzaminach.