Stres pod kontrolą

Data publikacji: maj 2021

Stres jest reakcją organizmu na wydarzenia zagrażające, zakłócające jego równowagę i wymagające uruchomienia niecodziennych sposobów zachowania się. Wyróżniamy różne rodzaje stresorów. Są wśród nich nagłe wydarzenia życiowe, kiedy człowiek staje w obliczu sytuacji dla niego nowej i musi wykreować nietypowe sposoby zachowania się, a to czyni opisane sytuacje trudnymi.

Stresory przewlekłe natomiast wiążą się z ogólną sytuacją życiową. Są nimi np.: trudna sytuacja socjalno-bytowa, niekorzystne relacje z bliskimi czy zdalne nauczanie w wyniku pandemii covid 19 .

Reakcje ludzi na stres bywają różne, różnoraki jest też wpływ stresu na organizm, udowodniono jednak chorobotwórczy wpływ długotrwałego stresu na zdrowie człowieka. Ważne jest zatem, aby każdy z nas miał umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Tags: , , , , , , , , , ,