,,Języki obce nie są nam obce”

Data publikacji: czerwiec 2021

Pod takim tytułem odbyła się w naszej szkole akcja plakatowania szkoły.

 Każda z grup językowych miała zadanie wylosowanie tematu i zaprezentowanie jego treści w postaci plakatu w języku obcym. 

Tematyka dotyczyła:

– Życia politycznego w Niemczech w krajach niemiecko- lub anglojęzycznych

– Obyczajów świątecznych

– Noblistów

– Wynalazków

– Filmu

– Muzyki

– Motoryzacji

– Sportu

– Nawyków żywieniowych i potraw

– Legend oraz baśni

Efekty pracy i fajnej zabawy młodzieży prezentujemy w postaci zdjęć.