Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy

Data publikacji: grudzień 2014

Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy 

     Dnia 04.12.2014r. w Urzędzie Miasta w Słupcy odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta. Wzięli w niej udział trzej uczniowie naszej szkoły wyłonieni na drodze demokratycznego głosowania: Kamil Świątek, Jakub Mencel oraz Kacper Krotecki. Po otwarciu obrad przez burmistrza miasta Michała Pyrzyka młodzi radni złożyli zaprzysiężenie, iż swoje obowiązki będą sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie. W sesji wzięło udział 14 spośród 15 radnych, dzięki czemu przystąpiono do wyłonienia prezydium. Przewodniczącym rady został Kamil Świątek, wiceprzewodniczącymi – Jakub Mencel oraz Cezary Dłutkowski, sekretarzem – Kacper Krotecki.

     Do zadań Młodzieżowej Rady Miasta należą między innymi: upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży, wspieranie i koordynowanie działań młodych obywateli, organizowanie aktywnego udziału młodzieży w życiu publicznym, zwiększenie udziału młodych w procesach decyzyjnych.

     Wszystkim radnym życzymy zapału do aktywnej pracy oraz wielu sukcesów na młodzieżowej scenie politycznej!