Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/22 w LO w Słupcy

Data publikacji: wrzesień 2021

01 września 2021r. o godzinie 8:30 nastąpiła uroczysta inauguracja Roku Szkolnego 2021/22

Podczas swojego przemówienia dyrektor powitał pana Jacka Bartkowiaka- Starostę Powiatu Słupeckiego, grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi oraz  społeczność uczniowską, a w szczególnie uczniów klas pierwszych, którzy w tym roku rozpoczną naukę w liceum. Są to klasy 1a- profil politechniczny, 1b- przyrodniczy i 1c- humanistyczny.

Dyrektor w swoim przemówieniu nawiązał do historycznej daty 01.09.1939 roku- wybuchu II- Wojny- Światowej. Pamięć ofiar wojennych uczciliśmy minutą ciszy.

Wychowawcy poszczególnych klas pierwszych to panie: Renata Bartczak, Jolanta Bartkowiak i Agnieszka Leżała.

Pan starosta podczas przemówienie, zachęcał uczniów do sczepienia, życzył ,,normalnego” roku szkolnego bez obostrzeń oraz wielu sukcesów w nauce.

Na zakończenia głos zabrała przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego Aleksandra Szymfeld.

Po uroczystości uczniowie spotkali się z wychowawcami w salach.

Oprawę uroczystości rozpoczęcia Roku Szkolnego 2021/22 przygotowała klasa 2a wraz z wychowawcą i pracownikami administracji.

Życzymy wszystkim pracownikom szkoły oraz uczniom i ich rodzicom wspaniałego, pełnego dobrych doświadczeń nowego Roku Szkolnego 2021/22 !!!