Nowa Rada Rodziców w naszej szkole

Data publikacji: październik 2021

We wtorek 19.10.21r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców w naszej szkole. Prezydium Rady przedstawiło rodzicom informacje o działaniach Rady w roku szkolnym 2020-21 wraz ze sprawozdaniem finansowym i rzeczowym. Jednogłośnie Prezydium uzyskało absolutorium. W wyniku wyborów nową Przewodniczącą Rady Rodziców została pani Beata Becelewska, zastępcą Przewodniczącej pan Michał Pyrzyk a Sekretarzem pani Violetta Drop. Nowym władzom gratulujemy i życzymy owocnej pracy.