Ranking liceów 2022

Data publikacji: styczeń 2022

Opublikowano wyniki kolejnego Rankingu Liceów Ogólnokształcących. Nasza szkoła  kolejny raz znalazło się wśród najlepszych w kraju. Zajmujemy 59. miejsce w Wielkopolsce i 667. w Polsce.

Od 2013r. słupeckie liceum 6 razy zostało uhonorowane tytułem  brązowej szkoły (2013r., 2015r., 2018r., 2020r.,2021r., 2022r.) i 1 raz – srebrnej szkoły (2019r.) przyznawanym  najlepszym  liceom w Polsce. W rankingu Perspektyw notowani jesteśmy od 2006r.  Do  sporządzenia rankingu wykorzystuje się  dane ze źródeł zewnętrznych, czyli protokołów komitetów głównych olimpiad oraz zestawień wyników matur z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych opracowanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Aktualnie do pozycjonowania liceów  bierze się pod uwagę 3 kryteria: olimpijczycy (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) i  z przedmiotów dodatkowych (45%) ; w rankingu techników istnieje dodatkowo kryterium wyników egzaminu zawodowego. W rankingu liceów uwzględnia  się  1000 najlepszych liceów w kraju, a w rankingu techników – 500  tego typu szkół.  Warto pamiętać, że wszystkie szkoły, które znalazły się  w rankingu, musiały spełnić wysokie „kryteria wejścia”: m.in. wyniki matury z języka polskiego nie mogły być niższe niż 0,75 średniej krajowej. Nasze pozycje   w rankingu w Wielkopolsce w ostatnich tatach to: 2011r.-30, 2012r.- 46, 2013r.-41, 2014r.- 51, 2015r.- 27, 2016r.- 43, 2017r.- 49, 2018r.- 28, 2019r.- 35, 2020r.- 57, 2021r.- 59. W bieżącym roku utrzymaliśmy 59 miejsce w województwie.

Nie ekscytując się nadmiernie rankingami, bo przecież nie one decydują o tym, czy szkoła jest bardziej czy mniej dobra,  cieszymy się, że znaleźliśmy się   w grupie najlepszych liceów w kraju, co jest dla nas dużym wyróżnieniem. Przy okazji szczere gratulujemy drugiemu w powiecie zaprzyjaźnionemu liceum ogólnokształcącemu w Zagórowie, które również znalazło się w rankingu.

Na koniec zapraszamy do zapoznania się z losami naszych absolwentów publikowanymi na stronie szkoły, ponieważ one również  świadczą o  jakości edukacji w naszym liceum.