„Młodzież zapobiega pożarom” – I miejsce dla Kacpra Andrzejewskiego

Data publikacji: kwiecień 2022

W dniu dzisiejszym, t.j. 27 kwietnia, w Komendzie Powiatowej PSP w Słupcy przeprowadzono eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Jest to „Wielkopolski program zapobiegania i walki z pożarami – edukacja i profilaktyka pożarowa”, mający na celu m.in. ograniczenie ofiar śmiertelnych w pożarach w budynkach mieszkalnych.

Jury eliminacji dokonała oceny prac pisemnych i ustnych a następnie ustaliła kolejność zajętych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.

Nasze liceum reprezentował Kacper Andrzejewski z klasy 2b, który zdobył I miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych.

Uczestnicy turnieju, którzy wykazali się największą wiedzą w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej otrzymali nagrody rzeczowe ale co najważniejsze, wezmą udział w Finale Wojewódzkim, który odbędzie się 28 maja 2022 .