Akademia Nauk Stosowanych w Koninie objęła patronatem klasy bio-chem LO Słupca

Data publikacji: czerwiec 2022

Dietetyka, kosmetologia lub pielęgniarstwo to najczęściej wybierane kierunki akademickie przez absolwentów klas biologiczno-chemicznych słupeckiego ogólniaka. Od przyszłego roku szkolnego licealiści z klasy czwartej będą mieli szansę na poznanie przyszłych kierunków studiów w oparciu o wykłady i warsztaty na Wydziale Nauk o Zdrowiu na Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Będzie to możliwe dzięki umowie patronackiej, która została zawarta pomiędzy  Rektorem uczelni dr hab. Arturem Zimnym a Dyrektorem liceum mgr Tadeuszem Raczkowskim.

Warto nadmienić, że uczelnia dysponuje od marca bieżącego roku nowoczesnym  Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, w którym wiedzę zdobywają przyszłe pielęgniarki. Współpraca  Akademii Nauk Stosowanych w Koninie  i Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy umożliwi lepsze przygotowanie absolwentów szkół do zawodów medycznych w naszym rejonie.

Inicjatorkami wspólnych  działań są ze strony uczelni Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu pani dr Edyta Bielik, natomiast ze strony liceum pani wicedyrektor Urszula Radosiewicz i nauczyciel biologii Joanna Sobutka.