Dodatkowy dyżur nauczycieli dn. 18.10.2022r.

Data publikacji: październik 2022

Przypominamy, iż dnia 18.10.2022r. w godzinach od 16.00 do 17.00 wszyscy nauczyciele LO są dla Państwa dostępni w ramach dodatkowego dyżuru. W wyżej wymienionych godzinach nauczyciele będą przebywać w pokoju nauczycielskim.