Kampania społeczna „Drugie Życie”

Data publikacji: październik 2022

W  Światowym Dniu Donacji i Transplantacji (26.10. br.) uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w inauguracji piętnastej edycji kampanii edukacyjnej „Drugie życie” .W sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez  prof. Macieja Głydę dotyczącym aspektów medycznych transplantacji w Polsce.

Uczniowie wysłuchali także wykładu księdza dr Adama Sikory na temat idei przeszczepiania narządów w kontekście różnych religii świata, a następnie mieli okazję porozmawiać z osobami po przeszczepie, którym podarowano drugie życie. Pomysłodawcą akcji edukacyjnej oraz jej organizatorem jest Fresenius Medical Care Polska przy współpracy z Kuratorium Oświaty oraz Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu.

W naszym liceum kampania społeczna  „Drugie życie” będzie prowadzona po raz trzeci. Już wkrótce uczniowie z naszej szkoły będą mieli okazję spotkać się i porozmawiać z lekarzem transplantologiem oraz z osobami po przeszczepie. Będziemy propagować ideę donacji narządów w wielu akcjach na terenie naszego środowiska lokalnego.