INFORACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Data publikacji: grudzień 2022

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko pracy głównego księgowego w  Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka J.Piłsudskiego w Słupcy

W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani Dorota Madalska zamieszkała w Strzałkowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka wykazała się wiedzą merytoryczną w zakresie Ustawy o Systemie Oświaty, Ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawie o podatku VAT i innych niezbędnych przepisów w pracy głównego księgowego w jednostce oświatowej. Kandydatka jest zainteresowana rozwojem zawodowym i osobistym. Jeśli chodzi o oczekiwania finansowe, zostały one określone na poziomie możliwym do zaoferowania przez szkolę w Słupcy.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Klauzula informacyjna dot. kandydatów do pracy

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie