Kampania społeczna – „Rozmawiaj Reaguj”

Data publikacji: marzec 2023

Komenda Stołeczna Policji włączyła się w kampanię społeczną pod hasłem „Rozmawiaj Reaguj”, której celem jest uwrażliwianie społeczeństwa na problem wykorzystywania seksualnego małoletnich.

apel PKDP

nie_rozmawialesv2_compressed

 

Z pierwszego raportu sporządzonego przez tę Komisję wynika, że ofiarami przemocy seksualnej w Polsce w ostatnich latach były najczęściej dzieci w wieku 13-15 (49 %) i 7-12 (41 %) lat. W momencie popełniania czynu 76 % krzywdzonych dzieci przebywało w swoim domu pod opieką rodziców. W 54 % przypadków nikt z najbliższego otoczenia (rodzice, nauczyciele, krewni) nie zauważy nic niepokojącego. Najczęściej informacją o dziejącej się krzywdzie ujawniało samo dziecko, borykając się przy tym z brakiem zaufania ze strony dorosłych, pretensjami oraz negatywną oceną swojego zachowania.

Kampania ma na celu utrwalenie w społecznej świadomości, że zawsze w takim przypadku winę ponosi dorosły sprawca i tylko on jest odpowiedzialny za to, co się stało, a nigdy nie jest to wina dziecka. Ponadto ma ona w większym stopniu zwrócić uwagę na krzywdzone dziecko i płynące od niego sygnały.

W ramach opisywanej kampanii zostały przygotowane plakaty, skierowane do wszystkich obywateli, w szczególności zaś opiekunów dzieci i młodzieży. Mają one za zadanie zwiększyć świadomość społeczną w omawianym obszarze, a także wskazać odpowiednie wzorce zachowań wobec dzieci, które często w sposób pozawerbalny sygnalizują o dziejącej się im krzywdzie. Poza plakatami w tradycyjnej wersji papierowej, przygotowane zostały one także w wersji elektronicznej. Umieszczony na plakatach kod QR przenosi na stronę internetową kampanii, gdzie zawarte są wskazówki dla osób poszukujących informacji na temat wykorzystywania seksualnego dzieci.