Podsumowanie kampanii „Drugie życie”

Data publikacji: maj 2023

Organizatorkami działań propagujących ideę transplantologii w ramach kampanii „Drugie życie” były w tym roku szkolnym w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy Gabriela, Zuzanna, Olivia i Julia. Brały one udział 26.10.2022r. w  inauguracji piętnastej edycji kampanii w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Przed uroczystością dziewczyny nagrały film, będący zaproszeniem do udziału w inauguracji akcji dla pana Sebastiana Borkowskiego  dziennikarza  miastopoznan.pl   

 

W ramach ogólnopolskich obchodów Ogólnopolskiego Dnia Donacji i Transplantacji (26.01. 2023r)  został przygotowany film propagujący ideę oświadczeń woli pt.: ”Nie mów nie!”. Film został udostępniony na fb kampanii oraz w mediach społecznościowych (Instagram oraz TikTok) LO Słupca.

W ramach szkolnych obchodów  Ogólnopolskiego Dnia Donacji i Transplantacji został nagrany dla rodziców uczniów z liceum film informacyjny dotyczący kampanii społecznej „Drugie życie”, a następnie zaprezentowany na wywiadówkach w dniu 27.01.2023r. Aby zwiększyć zasięg informacyjny kampanii oba filmy zostały przesłane do każdego rodzica na e dzienniku oraz opublikowane na Youtube.

28.03.2023r. zorganizowaliśmy spotkanie uczniów z klas trzecich LO z lekarzem transplantologiem dr n. med. Martą Sękowską oraz osobą po przeszczepie p. Janem Stępniakiem. Tego dnia uczniowie otrzymali druki oświadczeń woli.

 W kwietniu i maju 2023r. w klasach drugich i pierwszych zostały poprowadzone przez szkolne organizatorki kampanii lekcje promujące ideę transplantologii i oświadczeń woli. Wykorzystano w trakcie zajęć prezentację multimedialną i przygotowano konkurs Kahoot.

Edukacja rówieśnicza to najlepszy sposób propagowania idei transplantacji i donacji wśród młodzieży. Gabrysia, Julia, Olivia i Zuzanna w prosty i jednocześnie ciekawy sposób zachęciły swoich kolegów do szerzenia wiedzy na temat znaczenia posiadania w portfelu „oświadczeń woli”. Wyniki przeprowadzonego quizu na koniec zajęć świadczyły, że licealiści wkraczają w dorosłe życie z dużą wiedzą o roli przeszczepiania narządów.