Warsztaty geograficzne w Jeziorach

Data publikacji: czerwiec 2023
 
 

Nawet najciekawsza lekcja przeprowadzona w murach szkoły nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Dlatego też klasy z rozszerzoną geografią co roku uczestniczą w zajęciach terenowych. W tym roku warsztaty te odbyły się w byłej stacji UANM w Jeziorach. Tematyka zajęć dotyczyła szeroko pojętej hydrologii. Prowadzący dr M. Lorenc rozpoczął zajęcia od ogródka meteorologicznego, następnie omówił wody powierzchniowe i podziemne. Jednocześnie uczniowie mieli okazję samodzielnie badać wodę pobraną z piezometru oraz z jeziora. Warto dodać, że pogoda nam dopisała a piękno Wielkopolskiego Parku Narodowego na długo zapadnie nam w sercach.