Warsztaty gramatyczno –leksykalne z języka niemieckiego

Data publikacji: luty 2015

Podobnie jak w  ubiegłym roku szkolnym ,  dla klas z rozszerzonym językiem niemieckim  prowadzone  są w naszej szkole warsztaty gramatyczne,  fonetyczne, leksykalne a także zajęcia z wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Pierwsze spotkanie w tym semestrze  poprowadził  30.01.15, znany już dobrze naszej młodzieży,  dr Grzegorz Pawłowski z PWSZ w Koninie. Młodzież miała okazję poszerzyć swoja wiedzę z zakresu budowy zdań w języku niemieckim . Dr Pawłowski wskazywał na znaczące różnice w szyku zdaniowym w j. polskim i niemieckim , nasz gość przeprowadził  także kilka  ćwiczeń, dzięki którym uczniowie  w sposób praktyczny doskonalili  umiejętność poprawnego tworzenia zdań  i prowadzenia dialogów.

Autor J.Bartkowiak