Rodacy-Bohaterom

Data publikacji: grudzień 2023

 
W dniu 01.12.2023 zakończyła się akcja Rodacy-Bohaterom, której koordynatorem było Liceum Ogólnokształcące w Słupcy.

W ramach tej edycji zbierano dary żywnościowe oraz pieniądze , które są  przeznaczone dla kombatantów w Polsce i na Kresach,
polskich środowisk kresowych (nauczycieli, seniorów, lokalnych działaczy), parafii, placówek edukacyjnych, domów polskich
oraz hospicjum bł.ks.Michała Sopoćki w Wilnie, a także dla polskich rodzin wielodzietnych i osób żyjących w trudnych warunkach.
Akcja zakończyła się sukcesem, ponieważ zgromadzono  wiele produktów, z których  uczniowie słupeckiego LO przygotowali
18 kompletnych paczek i wiele kartonów z  żywnością (np. ryż, mąka, makaron, słodycze, artykuły higieniczne).
Ponadto do szkolnych puszek zebrano 929 zł, za które zakupiono dodatkowe produkty  spożywcze do paczek.
W ramach różnych akcji na terenie miasta i powiatu  do czterech specjalnych puszek ze Stowarzyszenia Odra-Niemen zebrano 2468, 17 zł oraz 0,5 €.
Cała społeczność LO w Słupcy składa serdeczne podziękowania za współpracę :
Parafii św. Wawrzyńca w Słupcy, Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Giewartowie,
Parafii Nawiedzenia NMP w Ostrowie Kościelnym, Szkole Podstawowej Publicznej im. I. Kosmowskiej w Kotuni,
Szkole Podstawowej Publicznej im. J. Janika w Koszutach,
Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie i wszystkim ludziom o wielkich sercach, którzy włączyli się w akcję.