Damian Kucharski uczeń LO w Słupcy-laureatem ogólnopolskiej OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Data publikacji: kwiecień 2015

 

Damian Kucharski uczeń LO w Słupcy-laureatem ogólnopolskiej OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Po raz pierwszy w historii szkoły ,nasz uczeń zdobył zaszczytny tytuł laureata na Olimpiadzie Języka Niemieckiego – jest nim  Damian Kucharski z klasy IIId .

W olimpiadzie języka niemieckiego wystartowało w bieżącym roku szkolnym ponad 25 tys. uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Do finałowego, trzeciego etapu zakwalifikowały się 64 osoby wśród nich tylko 4 ( !!!) uczniów z Wielkopolski ( 3 uczniów z Poznania i 1 uczeń właśnie z…naszego miasta !) Większość finalistów pochodziła ze Śląska i dużych miast w Polsce. Do finału kwalifikowani byli uczestnicy, którzy w eliminacjach okręgowych osiągnęli co najmniej 95 proc. ogólnej liczby punktów. Finał składał się z części pisemnej i ustnej. Należy podkreślić, że przygotowania do Olimpiady to długi proces naukowy. Uczniowie musieli   zapoznać się z dodatkowymi źródłami w języku niemieckim lub polskim, przeczytać lektury, specjalistyczne pozycje literackie, zobaczyć niemieckie filmy , czytali czasopisma krajowe i zagraniczne, informujące o wydarzeniach politycznych, gospodarczych i kulturalnych krajów niemieckiego obszaru językowego.

Tegoroczna część pisemna finału była naprawdę trudnym egzaminem badającym wszystkie umiejętności językowe, wiedzę ogólną , język literacki , sprawności translatoryczne ( tłumaczenia fragmentów tekstów) a także użycie idiomów, związków frazeologicznych, znajomość języka literackiego i absolutną poprawność gramatyczną. Również część ustna była ogromnym wyzwaniem. Obserwując uczniów , którzy czekali przed salą, powtarzając wiadomości , dało się słyszeć rozmowy prowadzone w języku niemieckim, większość z nich spędziła kilka lat w Niemczech. Finaliści musieli być przygotowani do wypowiedzi w języku niemieckim z wiadomości z zakresu kulturoznawstwa, historii Niemiec, sytuacji politycznej , geografii oraz zagadnień społeczno – kulturowych, a także z informacji o bieżącym życiu społeczno-politycznym krajów niemieckiego obszaru językowego. Literatura jest zawsze bardzo ważnym elementem Olimpiady , w tym roku uczniowie musieli opracować trzy pozycje z literatury do 1945 roku oraz cztery pozycje z literatury po 1945 roku…wszystko w języku niemieckim. Jak podkreślił Piotr Jankowiak organizator OJN, w tym roku w finale wzięła udział rekordowa liczba uczniów. „To dowodzi jak rośnie poziom wiedzy finalistów. Jeszcze nigdy nie mieliśmy tak wielu finalistów, Zgodnie z regulaminem mamy 15 miejsc dla laureatów. Finaliści reprezentowali wszystkie regiony Polski. Jak podkreślają organizatorzy, ich umiejętności i wiedza to zasługa własnej pracy oraz zaangażowania nauczycieli języka niemieckiego, a nie wyłącznie rezultat dłuższych pobytów w krajach niemieckiego obszaru językowego.” Laureaci i finaliści Olimpiady są zwolnieni z egzaminów maturalnych z języka niemieckiego. Serdecznie gratulujemy Damianowi Kucharskiemu, który zdobył 11 miejsce wśród 25 tysięcy uczniów startujących w Olimpiadzie Języka Niemieckiego.

Autor Jolanta Bartkowiak

CAM00516-1