SZKOŁA WSPÓŁPRACY

Data publikacji: kwiecień 2015

Nasza szkoła zakwalifikowała się do projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.”

 

O projekcie
„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

Do realizacji projektu zaproszona została ograniczona, elitarna ilość szkół oraz placówek oświatowych. Tym bardziej jesteśmy dumni, że nasza szkoła może brać udział w tym projekcie.

W ramach projektu 23 marca 2015r. zespół zadaniowy reprezentujący naszą szkołę wziął udział w warsztatach w Licheniu Starym. Nasz zespół składa się z 2 rodziców – pani Joanna Ansion i pani Aneta Wysocka, 2 uczniów – Wiktoria Głowacka i Anna Sypniewska oraz 2 nauczycieli – Wioletta Nyszler i Joanna Sypniewska-Piwowarczyk. W trakcie warsztatów poznaliśmy zasady udanej współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli, prawne aspekty współpracy,
dobre praktyki i przykłady satysfakcjonującej współpracy, zasady prowadzenia debat.

W kwietniu i w maju odbędą się w naszym LO debaty rodziców, uczniów oraz nauczycieli na temat oczekiwań dotyczących współpracy całej społeczności szkolnej. W trakcie debat zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytanie:

Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w „Naszej Szkole”? Serdecznie zapraszamy do udziału w debatach.

 

Zachęcamy również uczniów i rodziców do korzystania z autorskich portali internetowych, które są dedykowane rodzicom i uczniom. Znajdują się one na stronie projektu www.szkolawspolpracy.pl/2015/

 

Efektem udziału w projekcie, którego celem jest podjęcie współpracy pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami będzie opracowanie Programu Współpracy. Będzie on użytecznym narzędziem do dalszego rozwijania współdziałania w szkole.