Rekrutacja

Data publikacji: czerwiec 2015

Kandydaci zakwalifikowani

Wolę podjęcia nauki w szkole należy potwierdzić poprzez dostarczenie
oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
do dnia 7 lipca 2015r. do godziny 12:30.

 

 

 

Uwaga kandydaci, którzy nie zostali umieszczeni na listach zakwalifikowanych do szkoły!

We wtorek 7 lipca 2015r. o godzinie 13:00

w sali nr 7 odbędzie się spotkanie informacyjne

z członkami komisji rekrutacyjnej