Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej i Licealny Dzień Edukacji Narodowej

Data publikacji: październik 2015

Dnia 20. października 2015r. w Miejskim Domu Kultury w Słupcy odbyły się obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej połączone z Licealnym Dniem Edukacji Narodowej, jubileuszem 25-lecia wymiany z Ratsgymnasium w Stadthagen, jubileuszem 10-lecia realizacji projektów teatralnych oraz Rokiem Jubileuszowym twórczości Wilhelma Buscha. Uroczystość była prowadzona przez uczniów klasy 2a- Nikolę Tylman i Szymona Śniegockiego, którzy powitali zaproszonych gości.

Jako pierwszy głos zabrał Starosta Słupecki pan Mariusz Roga, który mówił o rozwoju edukacji w naszym regionie oraz podziękował pracownikom oświaty za trud włożony w ich pracę. Następnie pani Elżbieta Kordylewska- Kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Słupcy wręczyła nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Wyróżnieni zostali: p. Anna Mydłowska, p. Karol Kowalski, p. Marek Kujawa, p. Tadeusz Raczkowski, p. Izabela Romańska, p. Dariusz Dobersztyn oraz p. Mirosław Górniak.

Ponadto dyrektorzy placówek oświatowych z naszego powiatu otrzymali wyróżnienia za działania na rzecz rozwoju polskiej szkoły.

Podczas uroczystości nagrodzeni zostali także uczniowie. Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali: Małgorzata Kobylanek z ZSE w Słupcy, Marta Kruszyna z ZSP Zagórów, Natalia Sikorska z CKZiU w Strzałkowie, Sławomira Wilczyńska z ZSP Zagórów oraz Szymon Andrzejak z LO Słupca.

Po wręczeniu nagród głos zabrał pan Dyrektor Tadeusz Raczkowski. Podczas tego wystąpienia wyświetlana była prezentacja dotycząca historii i działalności LO w Słupcy, przygotowana z okazji Zjazdu Absolwentów, który ma odbyć się 11. czerwca 2016r w naszym liceum.

Pan Tadeusz Raczkowski w swoim przemówieniu uroczyście powitał gości biorących udział w wymianie polsko-niemieckiej. Ponadto z rąk pana Dyrektora wręczone zostały nagrody dla pracowników LO za ich zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły. Wyróżnieni zostali: p. U. Radosiewicz, p. E. Babacz, p. J. Bartkowiak, p. W. Nyszler, p. M. Pietrowicz, p. L. Wyszyński, p. A. Neumann, p. C. Kawa, p.W.Stefański. Medale LO w Słupcy otrzymali: p. M. Górny, p. A. S. Plesińscy, p. M. Kujawa, p. A. Kończak oraz p. J. Dębski. Nagrody za osiągnięcia w nauce dostali następujący uczniowie: S. Andrzejak, A. Rudolf, M. Daszkiewicz, K. Krotecki, R. Urbaniak i D. Dziewiątka.

W czasie uroczystości głos zabrała Aleksandra Miłos. W imieniu społeczności uczniowskiej podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za trud włożony w nauczanie i wychowanie młodzieży oraz wręczyła okolicznościowe kwiaty.

Z okazji jubileuszu 25-lecia wymiany z Ratsgymnasium w Stadthagen, jubileuszu 10-lecia realizacji projektów teatralnych oraz Roku Jubileuszowego twórczości Wilhelma Buscha, uroczystość uświetniło przedstawienie teatralno-muzyczne w wykonaniu uczniów LO w Słupcy oraz Ratsgymnasium w Stadthagen. Sztukę poprzedziło krótkie wystąpienie p. J. Bartkowiak, która przybliżyła słuchaczom tematykę spektaklu oraz przedstawiła szczegóły dotyczące projektu teatralnego „Nauka języka poprzez sztukę”, w ramach którego został on przygotowany. Spektakl pt. „Max und Moritz Hinterm Busch” prezentował postać znanego niemieckiego pisarza Wilhelma Buscha. Scenariusz został napisany przez Doris Post, natomiast reżyserem był Harry Ruprecht. Muzykę do przedstawienia skomponowali: Dietmar Post, Urlich Meyer oraz Henry Brandsteller .Choreografią układów tanecznych zajęła się pani Regina Lisowska, a charakteryzacją Oliver Hupe .Bohaterami sztuki były postacie z bajek Buscha i sam twórca. Dzięki idealnie dobranym kostiumom, muzyce oraz charakteryzacji oglądanie spektaklu było wielką przyjemnością, której nie zakłócał fakt, iż był on prawie w całości w języku niemieckim. Nad realizacją projektów teatralnych i organizacją ze strony LO czuwali p. J. Bartkowiak oraz p. D. Woźniak. Uroczystość zakończono gromkimi brawami i podziękowaniami dla twórców i aktorów.

 

 

Weronika Cieślewicz

Małgorzata Wawrzon