Konkurs literacki o Nagrodę FanFila

Data publikacji: grudzień 2015

Organizatorem konkursu jest Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a adresowany wyłącznie do uczniów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych.
Konkurs rozgrywać się będzie w czterech kategoriach:
 Poezji – należy nadesłać pięć wierszy o dowolnej długości i tematyce.
 Prozy – obejmuje małe formy literacki objętości nieprzekraczającej łącznie 16 stron normalizowanego maszynopisu (tj. 2000 znaków na stronę).
 Przekładu literackiego – dotyczy przekładu fragmentu eseju pt. „Enchantment” Rity Felski z języka angielskiego na język polski.
 Blogu – organizatorzy zapraszają do założenia i prowadzenia blogu. Wymogi:
– liczba wpisów: nie mniej niż 8, nie więcej niż 12;
– objętość pojedynczego wpisu: nie mniej niż 1000 i nie więcej niż 2500 znaków;
– spójność tematyczna (przykładowa tematyka: krytycznoliteracka, popularnonaukowa, hobbistyczna, podróżnicza, kulinarna, modowa lub tym podobna).
Termin nadsyłania prac: 31 stycznia 2016 r.
Nagrody w każdej kategorii osobne i równorzędne:
I miejsce – 700 zł
II miejsce – 500 zł
III miejsce – 300 zł
Dodatkowych informacji udziela pedagog szkolny