Konkurs filmowy „Nakręć się!”

Data publikacji: styczeń 2016

„Nakręć się”  to ogólnopolski konkurs filmowy. W konkursie biorą udział filmy wykonane „domowymi technikami” (kamerą, cyfrowym aparatem fotograficznym lub telefonem). Film nie powinien przekraczać 3 minut. Tematem konkursu są zdarzenia, które zainspirowały autorów do działania lub pasje bohaterów filmu. Uczestnik/uczestniczka może zgłosić do konkursu dowolną liczbę różnych filmów.
Prace na płytach CD lub DVD oznaczonych godłem należy dostarczyć do 8 lutego 2016 roku drogą pocztową (decyduje data wpłynięcia) na adres PROJEKTORNIA GAK, ul. Dworska 29 a ,80-506 Gdańsk, lub na adres projektornia@gak.gda.pl

Zwycięzców wyłoni jury w trzyosobowym składzie. Najciekawsze filmy zostaną zaprezentowane i nagrodzone 12 lutego 2016 roku w klubie PRROJEKTORNIA GAK. Przewidziane są: nagroda główna w wysokości 500 zł, dwie nagrody rzeczowe dla drugiego i trzeciego miejsca oraz wyróżnienia.

Regulamin na stronie gak.gda.pl