Bezpieczeństwo w Internecie. Jak chronić swój wizerunek i godność ?

Data publikacji: styczeń 2016

Bezpieczeństwo w Internecie. Jak chronić swój wizerunek i godność ? – takim tematem Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 12 stycznia zainicjowała cykl spotkań i warsztatów , których celem jest edukowanie młodzieży ponadgimnazjalnej .
W pierwszym z nich wzięli udział uczniowie klas trzecich. Przedstawiciele WSB zapoznali młodzież z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu (w tym również z – portali społecznościowych), uświadomili zagrożenia płynące ze skrajnych działań podejmowanych w przestrzeni online oraz podkreślili konieczność odpowiedzialnego zachowania w sieci.
Dzięki warsztatom uczniowie posiedli umiejętność przewidywania skutków swoich działań w Internecie, radzenia sobie w przypadku nękania, rozpoznawania manipulacji czy unikania źródeł i przejawów agresji w sieci, a przede wszystkim dowiedzieli się, jak chronić siebie i swoją prywatność.
AN