Jubileusz 90-lecia szkoły

Data publikacji: czerwiec 2016

W sobotę 11 czerwca 2016r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka J.Piłsudskiego w Słupcy miało miejsce szczególne wydarzenie – uroczystość podsumowująca rok obchodów jubileuszu 90-lecia szkoły połączona z III Zjazdem Absolwentów LO.

Obchody rozpoczęły się o godzinie 10:00 mszą świętą w kościele św. Wawrzyńca, której przewodniczył ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak – absolwent LO Słupca  (matura 1971), a koncelebrowali ją inni absolwenci LO: ks. Andrzej Szymaniak (matura 1974), ks. Jan Pawlak (matura 1969), ks. Wojciech Szukalski (matura 1972), ks. Marian Dziadkiewicz (matura 1969), ks. Andrzej Sobaszkiewicz (matura 1974), ks. Ireneusz Mrowicki (matura 1979) oraz proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Słupcy – ks. Tomasz Ryś. Po mszy św. wszyscy zgromadzeni przeszli ulicami miasta przed budynek LO, gdzie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej nauczycieli prowadzących tajne nauczanie. Odsłonięcia dokonali: kpt. Tadeusz Janas, Edmund Głogowski (emerytowany nauczyciel LO Słupca), Marzena Bartosik (nauczycielka historii LO Słupca), Adrianna Roszak (uczennica LO Słupca) oraz Monika Miszczak-Partyka reprezentująca Urząd Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie. Tablicę poświęcił ks. Przemysław Kubacz (katecheta w słupeckim liceum).   Dalsza część uroczystości, która zgromadziła blisko 400 absolwentów oraz liczne grono gości, odbyła się w sali gimnastycznej LO. Galę poprowadzili Joanna Okupniarek oraz Jakub Brzeziński (uczniowie liceum).

Uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły, który w swoim wystąpieniu przedstawił komitet honorowy i powitał zaproszonych gości oraz absolwentów. W swoim krótkim przemówieniu zaznaczył, że sam ukończył LO w Słupcy oraz przypomniał wszystkim zebranym , że słupeckie liceum to szkoła w sposób szczególny łącząca ludzi różnych profesji i pokoleń, którzy z duma noszą tytuł jej absolwenta i chętnie powracają do niej nawet po wielu latach od jej ukończenia.

Kolejnym punktem jubileuszowych obchodów było uhonorowanie sztandaru szkoły medalem PRO PATRIA przyznanym przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie za wybitne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Jubileusz stał się również okazją do wręczenia przez Starostę Powiatu Słupeckiego wyróżnień dyrektorowi Tadeuszowi Raczkowskiemu  oraz wicedyrektor Urszuli Radosiewicz.

Następnie przedstawiciele komitetu honorowego oraz zaproszonych gości wygłosili okolicznościowe przemówienia, a delegacje instytucji współpracujących z LO złożyły na ręce dyrektora życzenia. Jubileusz zakończył się przygotowaną przez panią Annę Halabę częścią artystyczną. Należy również wspomnieć, że nad oprawą muzyczną całości czuwała pani Arleta Adamczyk , która prowadziła złożony z uczniów LO chór.

Po zakończenie oficjalnej uroczystości rozpoczęła się ta część obchodów jubileuszu, na którą licznie przybyli absolwenci czekali od lat: spotkania w klasach z dawno niewidzianymi koleżankami, kolegami i nauczycielami; wspomnienia z lat szkolnych w kawiarence szkolnej; spacery po Słupcy, wspólne biesiadowanie w ogródkach kawiarnianych oraz wieczorny Bankiet Absolwentów trwający do późnych godzin nocnych.  Inicjatorami i organizatorami III Zjazdu Absolwentów LO byli: Tadeusz Raczkowski, Urszula Radosiewicz, Ewa Dominiak, Roma Fronckowiak, Alina Neumann, Grażyna Borkowicz, Maciej Graczyk, Jarosława Kobos, Katarzyna Caban -Rybicka.  Dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości za przybycie, a naszych wspaniałych absolwentów zapraszamy na kolejny IV Zjazd Absolwentów LO, który odbędzie się już za dziesięć lat.

Na zakończenie należy jeszcze dodać, że jubileuszowa uroczystość była zwieńczeniem całorocznych obchodów święta szkoły, któremu towarzyszyły różnorodne wydarzenia kulturalne, naukowe, turystyczne i sportowe. Patronat honorowy nad wszystkimi działaniami związanymi z jubileuszem objęli: Mariusz Roga – Starosta Powiatu Słupeckiego, dr Joanna Chojnacka-Gärtner – Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, prof. dr hab. Jerzy Dembczyński – były wykładowca Politechniki Poznańskiej specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu fizyki atomowej i spektroskopii, Eugeniusz Grzeszczak – polityk, senator II i III kadencji, poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji, Wicemarszałek Sejmu RP VII kadencji, Tadeusz Janas – inicjator i współorganizator na terenie Liceum Ogólnokształcącego tajnej organizacji o nazwie Związek Młodych Patriotów Polskich, a później Polskiej Partii Wolności, obecnie przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Słupeckim, prof. dr Maciej S. Kumosa – profesor na Uniwersytecie w Denver, USA oraz dyrektor National Science Foundation Industry/University Cooperative Research Center for Novel High  Voltage/High Temperature Materials and Structures, ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak – wykładowca Wydziału Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prof. dr hab. Zygmunt Wiatrowski – nauczyciel akademicki, specjalista z zakresu pedagogiki pracy, andragogiki i pedeutologii, uhonorowany m.in. tytułem doktora honoris causa Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, pasjonat filatelista, Henryk Wolski – żeglarz, podróżnik, z wykształcenia mgr inż. mechaniki Politechniki Poznańskiej, od 1996 roku członek żeglarskiej komisji egzaminacyjnej w Berlinie; od 2008 członek Rady Programowej Polskiej Fundacji Morskiej.