Słupeckie LO otrzymało odznakę „Szkoły równego traktowania”

Data publikacji: lipiec 2016

W poniedziałek 13 czerwca odbyło się podsumowanie projektu „Szkoła równego traktowania”, w którym uczestniczyła również nasza szkoła. Organizatorem tego projektu edukacyjnego była Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka, natomiast koordynatorem projektu z ramienia LO  p. Renata Bartczak. Spotkanie miało miejsce w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, a odznaki i certyfikaty wręczył Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich p. Stanisław Trociuk. Podczas konferencji uczestnicy mieli też możliwość wysłuchania raportu z badań „Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek.”, który przedstawiła p. Marta Rawłuszko. Z raportu można m. in. dowiedzieć się, w jaki sposób kuratoria i inne instytucje oświatowe przeciwdziałają i reagują na nierówne traktowanie w szkole. Następnie p. Joanna Durlik z Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie przybliżyła wyniki projektu badawczego „(Nie)łatwe powroty do domu.” Badania dotyczyły funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji. Sam projekt, jak podkreśliła p. Durlik powstał z chęci pomocy szkole a także rodzinom, które już powróciły albo planują powrót z emigracji do Polski. Na zakończenie konferencji uczestnicy prezentowali realizację swoich projektów w szkołach.