Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna –edycja 4

Data publikacji: wrzesień 2016

Olimpiada dla tych, którzy interesują się książką, literaturą, historią, wyszukiwaniem informacji. Składa się z 3 etapów.

Etap I polega na samodzielnym, pisemnym opracowaniu przez ucznia w formie eseju jednego tematu (zagadnienia) spośród trzech podanych:

  1. Między tradycją a nowoczesnością: czytanie książek w tradycyjnej postaci czy za pośrednictwem czytnika e-booków?
  2. Książka na własność czy z biblioteki?: o preferencjach nastolatków
  3. Gdyby nie było książek to… Moje wyobrażenia o świecie bez literatury

Czas do 20 listopada 2016 r.

Etap II ma charakter egzaminu pisemnego (test oraz wypowiedź pisemna) i przeprowadzany jest w ciągu jednego dnia. Kandydaci otrzymują 120 minut na zapoznanie się z testem i sporządzenie wypowiedzi pisemnej na podany w tym dniu temat.

Etap III składa się z 2 części:

– testu umiejętności wyszukiwania informacji, podczas którego uczestnicy będą mieli za zadanie odpowiedzieć na zapytania informacyjne, wykorzystując dostępne źródła internetowe i swoją wiedzę w zakresie zaawansowanego wyszukiwania informacji (praca przy komputerze w ustalonym czasie – 20 minut).

– egzaminu ustnego przed komisją złożoną z członków Komitetu Głównego, polegającego na odpowiedzi na 2 wylosowane pytania egzaminacyjne w ustalonym czasie – 10 minut.

Jakie korzyści daje udział w Olimpiadzie?

Po pierwsze Olimpiada umożliwia samodzielne poznanie nowych i jednocześnie atrakcyjnych zagadnień związanych z książkami, czytaniem, bibliotekami i społeczeństwem informacyjnym, objęcie ich głębszą refleksją i uświadomienie sobie wielu zjawisk, które występują koło nas niezauważone.

Po drugie – laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przysługuje prawo do oceny celującej cząstkowej lub semestralnej (rocznej) z wybranego przedmiotu: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie. Decyzję w tej kwestii podejmują dyrektor i nauczyciele danego przedmiotu.

Po trzecie, zdobywając tytuł laureata i finalisty – masz możliwość wstępu na Informację naukową i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim poza postępowaniem rekrutacyjnym.

Osoby zainteresowane zapraszam do biblioteki po więcej informacji.