IX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ

Data publikacji: wrzesień 2016

Turniej zorganizowany jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym i obejmuje następujące etapy: eliminacje oraz finał.
Eliminacje będą polegały na rozwiązaniu testu przeprowadzonego przez Organizatora on-line. Finał Turnieju będzie się składać z dwóch części: pisemnej w formie testu wiedzy psychologicznej i części ustnej – odpowiedź na zadania problemowe.
Laureaci Turnieju otrzymają stypendia i nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora i sponsorów.

Terminy eliminacji wszystkich stopni zawodów ustalane są i podawane do publicznej wiadomości przez Organizatora Turnieju, na stronie  internetowej http://charaktery.eu/turniej-psychologiczny/o-turnieju .

Od Uczestników eliminacji wymagana jest znajomość obszarów tematycznych odwołujących się do zagadnień zawartych w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego” – teksty pomocnicze do tych zagadnień będą zamieszczane w zakładce Literatura turniejowa.

Pozostałe informacje w bibliotece.