Kto komu mówi dzień dobry? – czyli o dobrych manierach na co dzień

Data publikacji: listopad 2016

W warsztatach na ten temat, prowadzonych przez przedstawicieli Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, uczestniczyły klasy pierwsze i trzecie. Zostały omówione podstawowe zagadnienia związane ze znajomością i stosowaniem zasad dobrych manier ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: procedencji, wzajemności i punktualności.

Wyższa Szkoła Bankowa od wielu lat podejmuje inicjatywę edukowania młodzieży ponadgimnazjalnej poprzez spotkania i warsztaty. Podczas tegorocznych wizyt kładzie nacisk na wzmocnienie powiązania edukacji z rynkiem pracy, czyli stworzenie dodatkowych warunków dla uczniów do zdobycia wiedzy oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych.