Jak pomóc niepełnosprawnym?

Data publikacji: listopad 2016

27 października br. w ramach projektu „Wolontariat z Klasą”, do którego nasza szkoła zakwalifikowała się we wrześniu, odbyło się szkolenie  naszego Szkolnego Klubu Wolontariatu przeprowadzone przez pana Ryszarda Michalskiego – prezesa zarządu Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO w Poznaniu.  Szkolenie dotyczyło niepełnosprawności i składało  z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Instruktor starał nam się przybliżyć pojęcie niepełnosprawności przy pomocy prezentacji multimedialnej, która przedstawiała m.in. rodzaje chorób. Dowiedzieliśmy się także, że na rynku powstają zabawki, dzięki którym niepełnosprawni mogą poczuć się lepiej np. lalki Barbie oraz postacie z klocków Lego na wózkach inwalidzkich.

Pan Michalski opowiadał nam również, jak powinny być przystosowane szkoły oraz inne urzędy, żeby niepełnosprawnym ułatwić wykonywanie podstawowych czynności. Prowadzący szkolenia jest również opiekunem osób niepełnosprawnych na różnych imprezach oraz obozach. W związku z tym podzielił się z nami swoim doświadczeniem, żebyśmy jako przyszli wolontariusze mogli wykorzystać jego wskazówki.

Ostatnim etapem części teoretycznej było poznanie budowy wózka inwalidzkiego.  Natomiast część praktyczna polegała na tym, że każdy z nas miał możliwość poruszania się na wózku inwalidzkim. Jedno z zadań polegało na przejechaniu wózkiem slalomem, co nie było wcale proste. Na końcu spotkania nauczyliśmy się, jak pomóc osobom, które jeżdżą na wózku inwalidzkim, poruszać się po schodach. Myślimy, że to spotkanie dostarczyło nam wiele wiedzy związanej z niepełnosprawnością.