KONKURS FOTOGRAFICZNY „Geografia – proces, forma, obiekt”

Data publikacji: grudzień 2016

Organizatorem konkursu jest Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tematem konkursu jest przedstawienie procesów zachodzących w środowisku geograficznym – procesów naturalnych oraz uwarunkowanych działalnością człowieka. Procesy mogą być przedstawione również jako formy i obiekty będące ich efektem.

Każdy Uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie 5 fotografii.Dopuszczalna jest cyfrowa obróbka zdjęcia z wyjątkiem tworzenia kolaży fotograficznych. Fotografie powinny być przekazane organizatorowi konkursu, czyli przedstawicielom Wydziału Nauk Geograficznych UŁ do dnia 15 stycznia 2017 roku .

Przewiduje się nagrody za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii. Dziekan WNG UŁ może przyznać nagrodę specjalną w postaci udziału w wyjeździe terenowym, organizowanym w ramach programu jednego z kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Nauk Geograficznych UŁ.

Szczegóły w bibliotece. Zapraszam.