Edukacja rówieśnicza-licealiści na warsztatach z fizjologii roślin w gimnazjum.

Data publikacji: czerwiec 2017

Od kilku lat nasza szkoła współpracuje w realizacji projektów edukacyjnych z gimnazjami  naszego powiatu. Gimnazjaliści uczestniczą w warsztatach językowych w liceum, konkursach matematycznych i przyrodniczych. Biorą również udział w koncertach muzycznych oraz przedstawieniach, będących zakończeniem polsko-niemieckich projektów teatralnych „Nauka języka poprzez sztukę”.

Ciekawą formą współpracy okazały się warsztaty z fizjologii roślin dla uczniów z klasy biologiczno-chemicznej zorganizowane przez strzałkowskich gimnazjalistów z Koła Biologicznego . Pod opieką swojego opiekuna –p. Doroty Wojtaszek, uczniowie gimnazjum przygotowali zajęcia dla licealistów dotyczące warunków niezbędnych do przebiegu fotosyntezy i oddychania wewnątrzkomórkowego.

Spotkanie gimnazjalistów i licealistów odbyło się z inicjatywy p. Kamilli Ossuch- prezesa Stowarzyszenia Rozwinąć Skrzydła działającego przy Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie. Uczniowie z naszego liceum mogli przeprowadzić doświadczenia w nowoczesnej pracowni badawczej wygranej przez stowarzyszenie w ramach projektu : „Moja wymarzona ekopracownia – centrum edukacji ekologicznej” .

Zajęcia warsztatowe były okazją do powtórzenia i utrwalenia materiału z biologii przewidzianego egzaminem maturalnym oraz możliwością  poznania nowych znajomych z gimnazjum- przyszłych licealistów.