Wystąpienia publiczne – jak przeżyć od a do z?

Data publikacji: październik 2017

2 października klasy drugie uczestniczyły w warsztatach pt. „Wystąpienia publiczne – jak przeżyć od a do z?”, których celem było wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie wystąpień publicznych.

Warsztaty poprowadzili studenci Wyższej Szkoły Bankowej z Poznania, przygotowani przez profesjonalnych trenerów. To bezpłatne spotkania w ramach programu „Projekt – Mobilna Akademia Sukcesu/Kompetencji”. Proponowane przez WSB spotkania mają pomóc młodzieży zachować swobodę podczas egzaminów ustnych, rozmów kwalifikacyjnych, nawiązywania pierwszych kontaktów zawodowych, pracy czy podczas kontynuowania nauki na studiach wyższych. Mają zwiększyć poziom przedsiębiorczości młodego pokolenia i wykształcić postawy wysokiej kultury osobistej.

Sztuka autoprezentacji czyli przedstawienia prezentacji oraz umiejętność aktywnego uczestnictwa w dyskusji bardzo często stanowią podstawę do osiągnięcia sukcesu. Kształtowanie umiejętności niezbędnych podczas egzaminów ustnych, rozmów kwalifikacyjnych, spotkań i debat jest niezwykle ważne z punktu widzenia konieczności przygotowania młodego człowieka do wejścia na rynek pracy.

Stąd w ramach warsztatów zostały zaprezentowane główne elementy związane z wystąpieniami publicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów doboru treści i ich prezentacji oraz podstaw komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Warsztat został wzbogacony również o metody związane z ograniczeniem stresu podczas wystąpień publicznych zarówno w rozmowach w małym gronie odbiorców, jak i przed dużym audytorium.