Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców

Data publikacji: październik 2017

W dniu 03 października 2017r. odbyło się plenarne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców naszej szkoły. Przewodniczący pan Bogdan Kowalski przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 ze szczególnym uwzględnieniem rozliczenia finansowego. Po jednogłośnym przyjęciu Regulaminu Rady Rodziców przeprowadzone zostały wybory uzupełniające do Prezydium Rady Rodziców i do Komisji Rewizyjnej. Nowymi członkiniami Prezydium zostały pani Aneta Busse oraz pani Jolanta Zawal. Skład Komisji Rewizyjnej będzie uzupełniała pani Małgorzata Knotowicz. W dalszej części zebrania został przyjęty jednogłośnie program wychowawczo – profilaktyczny oraz udzielono absolutorium Radzie Rodziców. Następnie pani Wicedyrektor Ewa Dominiak przedstawiła wyniki matur w 2017r. Pani Wicedyrektor Urszula Radosiewicz poinformowała o rocznym planie pracy na rok szkolny 2017/2018, przedstawiła sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 oraz informację  z  realizacji planu pracy szkoły za rok szkolny 2017/2018. Na końcu zebrania pan Dyrektor w imieniu uczniów, Rady Pedagogicznej oraz pozostałych członków Rady Rodziców podziękował Przewodniczącemu Rady Rodziców panu Bogdanowi Kowalskiemu za  pracę i zaangażowanie honorując go Medalem Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy.

DSC03429DSC03421