XX Ranking Liceów 2018r.

Data publikacji: styczeń 2018

Nasz „Ogólniak” kolejny raz znalazł się wśród najlepszych liceów w kraju.  28. miejsce w Wielkopolsce.

Od wielu lat Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” we współpracy z CKE oraz środowiskiem akademickim  przygotowuje  Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych. Dużym osiągnięciem naszego  LO w 2006 i 2009 roku było znalezienie się  w grupie najlepszych szkół w kraju. W rankingu znalazło się kilkaset szkół , które miały co najmniej dwóch laureatów lub  finalistów ogólnopolskich olimpiad. Nasza szkoła w 2006r. zajęła 197 miejsce w Polsce, a w 2009r. – 280 miejsce. W kolejnych latach zmieniono formułę rankingu, rozdzielono licea i technika a  licea ogólnokształcące były oceniane na podstawie następujących kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (40%) oraz opinia o uczniach szkoły wyrażona przez kadrę akademicką (5%). Do  sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych czyli protokołów komitetów głównych olimpiad oraz zestawień wyników matur z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych opracowanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.  Aktualnie do pozycjonowania szkół  używa się 3 kryteriów: olimpijczycy 30%, matura z przedmiotów obowiązkowych 25% i matura z przedmiotów dodatkowych 45%. Nasza szkoła od 2011 roku nieprzerwanie znajduje się w grupie najlepszych szkół w Wielkopolsce i Polsce. W 2011r. zajęliśmy 30 miejsce w Wielkopolsce, w 2012r. – 46 miejsce w Wielkopolsce i 475 miejsce w kraju, w 2013r.- 41 miejsce w województwie  i 463 w kraju, w 2014r. – 51 miejsce w Wielkopolsce, w 2015r.- 27 miejsce w województwie  i 354 miejsce w rankingu krajowym. W roku 2016 uplasowaliśmy się na 43 miejscu w województwie. W 2017 znaleźliśmy się na 49 miejscu w Wielkopolsce. Rok 2018 to 28 miejsce w Wielkopolsce i 385 miejsce w Polsce. Trzykrotnie (2013 r., 2015 i 2018) otrzymaliśmy tytuł brązowej szkoły przyznawany najlepszym  liceom w Polsce. Które miejsca zajęły poszczególne szkoły można prześledzić na stronie Perspektyw (w tym i miejsca liceów z rejonu konińskiego, Gniezna, Wrześni itd.). http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3735:ranking-liceow-2017-woj-wielkopolskie&catid=241&Itemid=445&strona=1