Przedsiębiorczość na co dzień

Data publikacji: styczeń 2018

Uczniowie klas pierwszych aktywnie uczą się , jak odnaleźć się we współczesnym świecie. W ramach lekcji przedsiębiorczości uczestniczyli w spotkaniu z Powiatowym Rzecznikiem Konsumenta – panią Magdaleną Żychowicz. Uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa jako konsumenci, jak złożyć reklamację, a także co zrobić, by nie dać się oszukać w różnych sytuacjach. Pogadanka poparta przykładami z życia codziennego pozwoliła uczniom zrozumieć i zapamiętać ważne prawa konsumenta.

Współczesny człowiek musi również umieć poruszać się na rynku finansowym. Podczas lekcji przedsiębiorczości uczniowie spotkali się z przedstawicielką PKO BP – panią Elżbietą Kwaśniewską, która w ciekawy i przystępny sposób opowiedziała o usługach świadczonych przez banki, ze szczególnym uwzględnieniem usług dla młodych osób. Uczniowie poznali korzyści płynące z posiadania konta w banku oraz dowiedzieli się, jak założyć takie konto, na czym polega kredyt studencki, a także jak funkcjonuje aplikacja mobilna. Dzięki temu młodzież będzie bardziej świadomie gospodarować i operować własnymi środkami pieniężnymi.

Serdecznie dziękujemy paniom: Magdalenie Żychowicz i Elżbiecie Kwaśniewskiej za chętne i profesjonalne włączanie się każdego roku w edukację młodzieży LO.