Dzień Otwarty Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupcy – 29 maja

Data publikacji: maj 2018

Dyrektor oraz Specjaliści Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupcy
zapraszają do udziału w Dniu Otwartym Poradni
29 maja 2018 r. w godz. 10:00 – 17.30
Zachęcamy do skorzystania z :
– porad i konsultacji dla rodziców na temat problematyki wychowawczej i wspierania rozwoju dzieci,
– instruktażu do pracy z dzieckiem dotyczącego przezwyciężania deficytów rozwojowych,
– porad i konsultacji dla rodziców na temat umiejętności wychowawczych, profilaktyki uzależnień (środki psychoaktywne, telefon, gry komputerowe), sytuacji kryzysowych,
– prelekcji/wykładu dla rodziców i nauczycieli na temat „Cyberprzemocy i uzależnienia od gier, Internetu”,
– porad i konsultacji dla rodziców dotyczących sposobów pracy z dziećmi nad doskonaleniem czytania, pisania i liczenia,
– porad i konsultacji dla dyrektorów, specjalistów, nauczycieli ze szkół, przedszkoli i placówek z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, procedur diagnostyczno-orzeczniczych itp.,
– gier i zabaw matematycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas I-III,
– zabaw rozwijających zamiłowanie do czytania dla dzieci przedszkolnych,
– zabaw logopedycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Szczegółowy program Dnia Otwartego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupcy znajduje się w załączeniu oraz na stronie internetowej Poradni.
Prosimy o zgłaszanie się do 25 maja w sekretariacie poradni lub telefonicznie pod nr 63/277-13-22
Ilość miejsc ograniczona.
Zapraszamy
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy
Agnieszka Kiełducka

Scenariusz Dnia Otwartego Poradni – 29.05.2018r.
Anna Budnik, psycholog 10. 00 – 16.00
Porady i konsultacje dla rodziców na temat problematyki wychowawczej i wspierania rozwoju dzieci, instruktaż do pracy z dzieckiem dotyczący przezwyciężania deficytów rozwojowych.
Jedna wizyta rodzica – przewidywany czas trwania 30 minut.
Marcin Dybalski, psycholog 14.30-17.30
Porady i konsultacje dla rodziców na temat problematyki wychowawczej i wspierania rozwoju dzieci.
Jedna wizyta rodzica – przewidywany czas trwania 30 minut.
Piotr Józwiak, pedagog 10.00 -15.00
Porady i konsultacje dla rodziców na temat umiejętności wychowawczych, profilaktyki uzależnień (środki psychoaktywne, telefon, gry komputerowe), sytuacji kryzysowych.
Jedna wizyta rodzica – przewidywany czas trwania 30 minut.
Piotr Józwiak, pedagog 15.00-16.00
Prelekcja/wykład dla rodziców i nauczycieli (20 osób)
„Cyberprzemoc i uzależnienie od gier, Internetu”
Maria Fenc, logopeda 12.00-16.00
Zabawy logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Zawody w dmuchaniu, zabawy z dźwiękiem, poszukiwanie smaków, oglądanie bajek z projektora.
Co 30 minut grupa do 5 dzieci.
Anna Pyrzyk, pedagog 10.00 – 13.00
Porady i konsultacje dla rodziców dotyczące sposobów pracy z dziećmi nad doskonaleniem czytania, pisania i liczenia.
Jedna wizyta rodzica – przewidywany czas trwania 30 minut.
Anna Pyrzyk, pedagog 13.00-16.00
Gry i zabawy matematyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas I-III
Co 30 minut grupa do 5 dzieci
Agata Popielarska, psycholog 13.00-16.00
Zabawy rozwijające zamiłowanie do czytania dla dzieci przedszkolnych
Co 30 minut grupa do 5 dzieci.
Agnieszka Kiełducka, dyrektor, pedagog 10:00 – 16:00
Porady i konsultacje indywidualne dla dyrektorów, specjalistów, nauczycieli ze szkół, przedszkoli i placówek z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, procedur diagnostyczno-orzeczniczych itp.
Jedna wizyta – przewidywany czas trwania 30 minut.