Nowy skład Rady Rodziców

Data publikacji: październik 2018

W dniu 02 października 2018r. odbyło się zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Rady Rodziców naszego Liceum. Rodzice zapoznali sie z bieżącą pracą szkoły, uchwalili regulamin pracy Rady Rodziców, rozliczyli finanse Rady. Dyrektor podziękował poprzedniemu Prezydium za pracę oraz w szczególności Przewodniczącej Rady pani Beacie Zimniewicz.

Zebrani wybrali nowe Prezydium w składzie:

pani Arleta Kolska-Hypka – Przewodnicząca Rady Rodziców

pan  Andrzej Przybyła – Zastępca Przewodniczącej

pani Aneta Busse – Sekretarz

pani Joanna Grześkiewicz – członek Rady Rodziców

pani Beata Widerowska- członek Rady Rodziców

oraz Komisję Rewizyjną w składzie::

Izabela Pawłowska-Przewodnicząca

Małgorzata Pelo -Członek Komisji