„DRUGIE ŻYCIE” przed świętami

Data publikacji: styczeń 2019

W  Polsce zbyt mała liczba organów do przeszczepu stanowi jedną z głównych przyczyn ograniczających liczbę transplantacji, które dla wielu chorych są jedynym ratunkiem.  Celem kampanii „Drugie życie” jest promowanie idei przeszczepiania narządów, informowanie o korzyściach, które niesie za sobą ta terapia oraz edukacja w zakresie zagadnień medycznych, prawnych i etycznych związanych z przeszczepianiem narządów w naszym kraju. Kampania jest częścią programu „Partnerstwo dla Transplantacji” ,uruchomionego przez Polską Unię Medycyny Transplantacyjnej. Patronat nad wielkopolską kampanią objęli min.: Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolski Kurator Oświaty. W skali ogólnopolskiej przedsięwzięciu patronują także: Prymas Polski- abp Wojciech Polak, Krajowy Konsultant w Dziedzinie Transplantologii Klinicznej – prof. Lech Cierpka, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej.

W ramach kampanii edukacyjnej „Drugie życie” 18.12.2018r. gościliśmy w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy prof. Macieja Głydę- Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie Transplantologii Klinicznej w Wielkopolsce i Lubuskiem oraz pana Karola Prętnickiego- przedstawiciela stowarzyszenia „Życie po przeszczepie”. Pan profesor poprowadził dla młodzieży prelekcję, w której przedstawił zasady przeszczepiania narządów od dawcy żywego i zmarłego. Zapoznał licealistów z założeniami przeszczepów rodzinnych, krzyżowych i łańcuchowych. Ważnym elementem wykładu transplantologa było zwrócenie uwagi na problematykę pobierania narządów od dawców zmarłych a istnienie krajowego rejestru sprzeciwu i roli oświadczeń woli, które ułatwiają postępowanie transplantacyjne zarówno lekarzom, jak i rodzinom osoby zmarłej.

Drugi z gości pan Karol Prętnicki- opowiedział licealistom historię swojego przeszczepu serca. Zwrócił uwagę na to, że przyczyną jego transplantacji było uszkodzenie mięśnia sercowego po niewyleczonej grypie. Historia pana Karola bardzo poruszyła uczestniczącą w prelekcji młodzież, która „zasypała” gościa pytaniami zarówno natury medycznej jak i osobistej.

Dzięki takim spotkaniom jak to wzrosła świadomość społeczeństwa, co miejmy nadzieję przełoży się na wzrost liczby przeszczepianych narządów w Polsce.