Sukces Natalii na konkursie PCK!

Data publikacji: marzec 2019

W piątek 15.03.2019r. odbył się w Poznaniu wojewódzki etap Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowego Stylu Życia PCK. W kategorii szkół ponadpodstawowych  rejon słupecki reprezentowała Natalia Mydłowska z klas

y 3B.

W trakcie zawodów uczestnicy rozwiązywali test wiedzy o zdrowym stylu życia. Pytania dotyczyły wszystkich aspektów zdrowia człowieka począwszy od racjonalnego odżywiania, przez choroby cywilizacyjne aż do udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia człowieka. Na wynik etapu wojewódzkiego olimpiady miała także wpływ ocena akcji prozdrowotnej, którą mieli obowiązek przeprowadzić uczestnicy konkursu. Akcja przeprowadzona przez Natalię- „Drugie życie” oraz bardzo dobry wynik z testu wiedzy spowodowały, że nasza uczennica zdobyła dobre dziesiąte miejsce w województwie wielkopolskim. Gratulujemy Natalii i życzymy dalszych sukcesów na maturze!