Wiktoria Dżumak uczennica naszego LO zdobyła – 4 miejsce w ogólnopolskiej OLIMPIADZIE JęZyka NIEMIECKIEGO!

Data publikacji: kwiecień 2019

W 2015 roku po raz pierwszy w historii szkoły, nasz uczeń zdobył zaszczytny tytuł laureata uzyskując 11 miejsce na Olimpiadzie Języka Niemieckiego a był to Damian Kucharski z klasy IIId , rok później finalistką OJN była Vivien Bekalarek , a w tym roku nowe karty historii słupeckiego Ogólniaka zapisała Wiktoria Dżumak zdobywając tytuł LAUREATA i najwyższe miejsce w historii uczestnictwa naszych uczniów w OJN. Wiktoria Dżumak 4 w Polsce !!!!
W olimpiadzie języka niemieckiego wystartowało w bieżącym roku szkolnym ponad 19 tys. uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Większość finalistów pochodziła ze dużych miast w Polsce i obszarów mniejszości narodowej. Finał składał się z części pisemnej i ustnej. Należy podkreślić, że przygotowania do Olimpiady to długi proces naukowy. Uczniowie musieli doskonale opanować historię Austrii, Niemiec i Szwajcarii, zapoznać się z wieloma źródłami w języku niemieckim lub polskim, przeczytać lektury, specjalistyczne pozycje literackie, zobaczyć niemieckojęzyczne filmy, czytali czasopisma krajowe i zagraniczne, informujące o wydarzeniach politycznych, gospodarczych i kulturalnych krajów niemieckiego obszaru językowego.
Tegoroczna część pisemna finału była naprawdę trudnym egzaminem badającym wszystkie umiejętności językowe, wiedzę ogólną , język literacki , sprawności a także użycie idiomów, związków frazeologicznych, znajomość języka literackiego i absolutną poprawność gramatyczną. Również część ustna była ogromnym wyzwaniem. Obserwując uczniów , którzy czekali przed salą, powtarzając wiadomości , dało się słyszeć rozmowy prowadzone w języku niemieckim, większość z nich urodziła się w Niemczech, ma niemieckie obywatelstwo lub spędziła kilka lat w Niemczech. Finaliści musieli być przygotowani do wypowiedzi w języku niemieckim z wiadomości z zakresu kulturoznawstwa, historii Niemiec, sytuacji politycznej , geografii oraz zagadnień społeczno – kulturowych, a także z informacji o bieżącym życiu społeczno-politycznym krajów niemieckiego obszaru językowego. Literatura jest zawsze bardzo ważnym elementem Olimpiady. Finaliści reprezentowali wszystkie regiony Polski. Jak podkreślają organizatorzy, ich umiejętności i wiedza to zasługa własnej pracy oraz zaangażowania nauczycieli języka niemieckiego, a nie wyłącznie rezultat dłuższych pobytów w krajach niemieckiego obszaru językowego. Nauczycielem przygotowującym tegoroczną Laureatkę była Jolanta Bartkowiak . Laureaci Olimpiady są nie tylko zwolnieni z egzaminów maturalnych z języka niemieckiego lecz także wszystkie kierunki filologiczne są przed nimi otwarte. Serdecznie gratulujemy naszej uczennicy Wiktori Dżumak , to naprawdę ogromny sukces!