LO w Słupcy – Szkołą Dialogu 2019

Data publikacji: maj 2020

Gala Online podsumowująca program edukacyjny Szkoła Dialogu

            W związku z zagrożeniem epidemiologicznym tegoroczne uroczyste podsumowanie projektu edukacyjnego Szkoła Dialogu nie mogło się odbyć w Teatrze Wielkim w Warszawie. Dlatego też organizatorzy projektu zaprosili uczestników na  Galę  online 17 kwietnia 2020 roku.

            W programie Szkoła Dialogu w roku 2019/2020  wzięło udział 38 szkół z całej Polski, w tym  również nasze liceum, reprezentowane przez grupę projektową z klasy II a. Spośród projektów konkursowych nadesłanych przez tegorocznych absolwentów programu jury przyznało nagrody w 4 kategoriach: Odkrywanie historii, Innowacyjność, Różnorodność działań oraz Wpływ na społeczność lokalną. Podczas Gali Online Szkoły Dialogu przedstawione zostały osiągnięcia uczniów i uczennic, zaprezentowano szkoły nominowane w kategoriach oraz przyznano nagrody zwycięzcom. Wszystkie szkoły otrzymały tytuł – Szkoła Dialogu 2019.

Podczas gali online ze słowami do uczestników zwrócili się również Ambasador Izraela w Polsce Alexander Ben Zvi, Przyjaciółka  Forum Dialogu Nancy Powell, przewodniczący Rady Fundacji Forum Dialogu Henryk Wujec, Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz gość specjalny gali – ocalały z Zagłady Leon Weintraub.

            Przypomnijmy, że grupy projektowe uczestniczące w programie Szkoła Dialogu odkrywają historię i kulturę żydowską w swojej miejscowości, a następnie poprzez różnorodne działania prezentują zdobytą wiedzę. Uczniowie klasy IIa pod opieką p. Renaty Bartczak jeszcze przed wakacjami w 2019 r. brali udział w czterodniowych warsztatach, prowadzonych przez  trenerów Forum Dialogu. Wtedy poznawali bogatą historię tego narodu, tradycje, obyczaje oraz przygotowywali się do przeprowadzenie wycieczki po Słupcy, śladami społeczności żydowskiej.

We wrześniu uczniowie klas pierwszych zostali zaproszeni do udziału w wycieczce po Słupcy. Podczas wycieczki mogli m.in. zobaczyć, gdzie znajdowała się synagoga czy też cmentarz żydowski oraz rozwiązywać zadania przygotowane przez uczestników projektu, wysłuchać opowieści o przyjaźni Żydówki Danuty Rozental i Polki Grażyny Harmacińskiej. Następnego dnia klasy uczestniczyły w quizach. Dla całej społeczności szkolnej uczniowie klasy II a przygotowali też wystawę oraz szarlotkę.