Nagrody Starosty dla Marty, Pauliny i Miłosza

Data publikacji: wrzesień 2020

17 września 2020 r. w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy miało miejsce uroczyste wręczenie Nagród Starosty Słupeckiego dla najlepszego ucznia i absolwenta szkół prowadzonych przez powiat słupecki w roku szkolnym 2019/2020.

Zaproszenie starosty przyjęli nominowani do nagród uczniowie wraz z rodzicami oraz dyrektorzy szkół.  

Komisja Konkursowa, w składzie: starosta Jacek Bartkowiak, wicestarosta Czesław Dykszak oraz członkowie Zarządu Powiatu – Aleksandra Kazuś -Wróblewska i Andrzej Bernat, oceniła wnioski i dokonała ich oceny w czterech obszarach.

Aby móc ubiegać się o Nagrodę Starosty w obszarze edukacja trzeba było spełnić łącznie następujące wymogi: średnia ocen minimum 5,0 i co najmniej wyróżniająca się ocena z zachowania, osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, olimpiadach.

Nagrodę Starosty w tym obszarze otrzymała Paulina Szymańska z klasy 2cg. Paulina osiągnęła średnią 5,38 oraz wzorowe zachowanie, I miejsce w Lekkoatletycznych Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego na dystansie 100 m dziewcząt, w dystansie 4×100 m. Pracuje w Szkolnym Kole Wolontariatu.

W obszarze artystycznym rozstrzygającą kwestią są indywidualne występy, wystawy, publikacje, osiągnięcia artystyczne jakiego szczebla. W tym obszarze decyzją Komisji Nagrodę Starosty otrzymała Marta Ziółkowska z klasy 2ag.

Marta Ziółkowska zajęła II miejsce w konkursie Poezji Patriotycznej, zdobyła nagrodę i zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Należy do grupy teatralnej działającej przy Miejskim Domu Kultury w Słupcy. Wraz z grupą osiąga wyróżnienia i nagrody Uczennica osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Aktywnie działa w szkole i angażuje się w rożne formy aktywności od społecznej, artystycznej po sportową.

W kategorii „Absolwent – uczeń” zgłoszony może być Absolwent, który już wcześniej otrzymał Nagrodę Starosty i uzyskał status studenta państwowej uczelni wyższej w trybie stacjonarnym. W tym obszarze zwyciężył Miłosz Rogalski, absolwent naszego liceum.

Miłosz – średnia ocen 5,71. Laureat licznych konkursów: I miejsce w Konkursie Recytatorskim Wierszy i Pieśni o tematyce patriotycznej, nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim na etapie powiatu i rejonu. Stypendysta Prezesa Rady Ministrów. Oprócz wysokiej średniej osiąga również bardzo dobre wyniki w sporcie.

Wszystkim nominowanym i nagrodzonym składamy gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów edukacyjnych, artystycznych, sportowych, społecznych.

Powodzenia!