Sprzątanie świata

Data publikacji: październik 2020

Jak każdego roku w trzeci weekend września na całym świecie odbywa się akcja Sprzątania świata. Jej celem jest promowanie ekologicznego stylu życia , edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. W ramach tej akcji nie tylko sprzątamy otaczającą nas przestrzeń , ale również prowadzimy działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling.
Nasi uczniowie również postanowili włączyć się do akcji, zbierając odpady na słupeckich terenach zielonych oraz wykonali plakaty zachęcające do dbania o środowisko. W czasie zajęć prowadzone były również pogadanki na temat nieodpowiedzialnego zachowania ludzi, które w przyszłości może doprowadzić do katastrofy. Poza tym młodzież wykazała się dużą kreatywnością, wymyślając, w jaki sposób można zachęcić ludzi do dbania o środowisko.