Informacja dotycząca komunikacji rodziców ze nauczycielami

Data publikacji: listopad 2020

Szanowni Rodzice

W trudnym okresie nauczania zdalnego szczególnie ważne jest umożliwienie rodzicom kontaktu z nauczycielami, przede wszystkim ze względu na realizację zadań dydaktycznych ale także i wychowawczych. W szkole obowiązują poniższe zasady kontaktu rodziców z nauczycielami (poza planowymi zebraniami z rodzicami organizowanymi on-line).

 1. Głównym kanałem komunikacyjnym jest dziennik elektroniczny. Każdy z Państwa ma dostęp do e-dziennika. Oprócz wglądu do wyników nauczania oraz do frekwencji, mogą Państwo wysyłać wiadomości do nauczycieli.
 2. W przypadkach koniecznych rodzice mogą także komunikować się z nauczycielami telefonicznie w następujący sposób:
  1. jeżeli nauczyciel udostępnił (w zdecydowanej większości nauczyciele udostępniają) swój prywatny numer telefonu – komunikacja bezpośrednia,
  2. jeżeli nauczyciel nie udostępnił numeru telefonu, proszę o przesłanie do nauczyciela lub wychowawcy informacji na e-dzienniku zawierającej: prośbę o kontakt telefoniczny, numer Państwa telefonu,
 3. Za ułatwienie sprawnej komunikacji pomiędzy rodzicami i nauczycielami odpowiadają wychowawcy.
 4. W sytuacjach wyjątkowych można komunikować się ze szkołą:
  1. poczta elektroniczna szkoły – loslupca@o2.pl
  2. stacjonarny –  63 275 10 93      (8.00.-15.00.)
  3. kom. szkoły –  693 756 330       (8.00.-15.00.)
  4. dyrektora –   663 756 151       (8.00.-15.00.)
  5. wicedyrektora – 503 554 914 (8.00.-15.00.)

 

Tadeusz Raczkowski             

        /dyrektor/