13 kwietnia – Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Data publikacji: kwiecień 2021

 

„I tylko pamięć została
 Po tej katyńskiej nocy…
Pamięć nie dała się zgładzić,
Nie chciała ulec przemocy”

Marian Hemar, Katyń
 

Wiosną 1940 roku Rosjanie wymordowali w Katyniu a także m.in. w Twerze, Charkowie około 22 000 polskich oficerów, policjantów i urzędników państwowych wziętych do niewoli  w 1939 r. i uwięzionych po aneksji ziem polskich. Sprawa zbrodni katyńskiej, wykrytej w 1943r., przez całe dziesięciolecia  była fałszowana przez ZSRR i władze PRL. Dopiero na początku lat 90. prezydent Rosji  Borys Jelcyn oficjalnie przyznał, iż była dziełem władz stalinowskich.

 5 marca 1940 roku na najwyższym szczeblu sowieckich władz  zapadła decyzja o rozstrzelaniu polskich jeńców wojennych przebywających w sowieckich obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz polskich więźniów przetrzymywanych przez NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej. Jej podstawą było ściśle tajne pismo, które ludowy komisarz spraw wewnętrznych Ławrientij Beria skierował do Józefa Stalina. Stwierdził, że wszyscy polscy jeńcy wojenni przetrzymywani w obozach oraz Polacy znajdujący się w więzieniach „są zatwardziałymi, nierokującymi poprawy wrogami władzy sowieckiej”, Beria wnioskował o rozpatrzenie ich spraw w trybie specjalnym, „z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary – rozstrzelanie”. Dodawał, że sprawy należy rozpatrzyć bez wzywania aresztowanych i bez przedstawiania zarzutów, decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia. 3 kwietnia 1940 r. rozpoczęto likwidację obozu w Kozielsku, a dwa dni później obozów w Starobielsku i Ostaszkowie. Przez następnych sześć tygodni Polacy wywożeni byli z obozów grupami do miejsc kaźni i rozstrzeliwani. Informację o odkryciu masowych grobów w Katyniu Niemcy podali 13 kwietnia 1943 r. Ujawnienie zbrodni przez Niemców posłużyło Sowietom za pretekst do zerwania stosunków dyplomatycznych z rządem polskim w Londynie.

Prawda o Zbrodni Katyńskiej była ukrywana i fałszowana przez ponad pół wieku. Dopiero 13 kwietnia 1990 władze ZSRR przyznały, że zbrodnię popełniło NKWD, a dwa lata później prezydent Borys Jelcyn ujawnił pierwsze dokumenty.

Społeczność LO w Słupcy pamięta o rocznicy zbrodni katyńskiej. Na lekcjach wychowawczych młodzież obejrzała prezentację przygotowaną przez uczennice klasy II bg – Martynę Szablewską, Katarzynę Dębicką i Katarzynę Kierzkowską.